Інформація про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в комунальній установі «Тульчинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Тульчинської ОТГ

Дата: 10.12.2018 09:32
Кількість переглядів: 804

Фото без описуКомунальна установа «Тульчинський міський територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Тульчинської ОТГ створена за рішенням 22 сесії Тульчинської міської ради 7 скликання від 27.03.2018 року №846, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 05.05.2018р. При комунальній установі «Тульчинський міський територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з 01.06.2018 року функціонує  такий структурний підрозділ: відділення соціальної допомоги вдома.

 

      Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування одиноких громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування.
       С
таном на 01.12.2018 року виявлено такої категорії 165 громадян та взято на

обслуговування 165 громадян. 15 соціальних робітників  надають послугу догляд вдома.

На  виконання  наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості   соціальних послуг», наказу директора територіального центру від 05.11.2018 № 41 «Про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у КУ «Тульчинський територіальний центр»» у листопаді 2018 року була розпочата робота  з проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості ( далі оцінка) надання соціальних послуг. Робота проводилась  в період з 06 листопада по 30 листопада 2018 року.

Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено слідуючі заходи:

  • призначено відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу,  завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру Утюжнікову О.П.
  • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,  до складу якої включені працівники  територіального центру, отримувачі  соціальної послуги догляду вдома,  загалом 7 осіб;
  • затверджено  порядок проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги догляд вдома;
  • затверджено план засідань комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішньому моніторингу  та оцінці підлягає:

  • дотримання вимог встановлених у Державному стандарті догляду  вдома, який затверджений  наказом Мінсоцполітики  від 13.11.2013 № 760.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені  у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування отримувачів соціальних послуг вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома; співбесіди; телефонне опитування; спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіда з персоналом, що надає соціальні послуги; вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

В опитуванні взяли участь 87 отримувачів  соціальної послуги догляду  вдома. Проаналізовано характер  звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За  період проведення оцінки зареєстровано 49 звернень,  скарг не зареєстровано.

Також внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома  працівниками територіального центру здійснено шляхом самооцінки.  За результатами самооцінки 32% соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 68% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

         Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах.  Особові справи підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.  В 37 отримувачів соціальних послуг догляд вдома проведено  повторне визначення індивідуальних потреб та здійснено перегляд індивідуальних планів.    Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  99% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. 0,6% опитаних (один отримувач послуги) не задоволений  затвердженим переліком соціальних послуг,  які, як отримувач вважає,  не відповідають її потребам  та життєвій ситуації.

Письмових скарг  із сторони підопічних не було. Відповідальних працівників заохочено премією згідно Положення  про преміювання працівників КУ «Тульчинський територіальний центр» Тульчинської ОТГ

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається   виконкомом Тульчинської міської ради  до 14 календарних  днів з моменту звернення отримувача  соціальної послуги або його законного представника. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  догляд вдома здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі та графіка обслуговування.

 Доступність та відкритість: розташування відділення соціальної допомоги вдома є вдалим, приміщення  знаходиться в центрі міста із зручним транспортним сполученням.  Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований  приблизно на 6 автомобілів.

Кабінети відділення  знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі. В кабінетах проведено якісний поточний ремонт, придбано нові меблі, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення. На дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Проте, відсутній пандус та кнопка виклику, що  є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями та  що є негативним фактором.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено. Скарг на надавачів послуги не поступало.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до  наказу Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 року №753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги». Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам.  

Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників КУ «Тульчинський територіальний центр». З ними проведено протипожежні інструктажі та з охорони і гігієни праці.

Всі особові справи працівників оформлені належним чином.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щосереди та щочетверга проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з законодавством у сфері надання соціальних послуг, аналіз звернень отримувачів соціальних послуг, аналіз та самооцінка роботи, аналіз та підготовка документів. Соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, не забезпечені тонометрами, спецодягом (халати, взуття), господарськими сумками та засобами захисту ( рукавицями ) та велосипедами.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались кількісні   показники соціальної послуги догляду вдома.

Від отримувачів соціальних послуг письмових  скарг не надходило. Надійшло одне письмове звернення отримувача соціальної послуги  щодо сприяння в придбанні дров та 49 усних звернень.

Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені 100%.

Працівники відділення соціальної допомоги вдома, окрім завідувача відділенням,  підвищення кваліфікації у 2018 році не проходили.

Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, спостереження, самооцінка, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлено протоколом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг .

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

  -

«задовільно»

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

 «добре»

 

-

Доступність

           -

«задовільно»

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

 

 

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

           -

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

«добре»

-

           -

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

«задовільно»

            -

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

        

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

         Однак недостатнє забезпечення працівників відділення соціальної допомоги вдома територіального центру велосипедами, спецодягом, інвентарем, засобами захисту не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Тому для ефективної роботи потрібно придбати  для соціальних робітників засоби захисту, господарські сумки, спецодяг, велосипеди та нові тонометри.

         Приміщення, в якому розміщене відділення соціальної допомоги вдома, не обладнано пандусом, відсутній інформаційний стенд.

        

Заплановані заходи


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь