Планові показники бюджету, перелік бюджетних програм

Планові показники бюджету за доходами із змінами станом на 31.12.2023 року

Планові показники бюджету за видатками із змінами станом на 31.12.2023 року

Джерела фінансування бюджету із змінами станом на 31.12.2023 року

Перелік бюджетних програм

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
0100000     Тульчинська міська рада
0110000     Тульчинська міська рада
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
  2000   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0112100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0112151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
0113230 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
  5000   ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
0115048 5048 0810 Розвиток спортивної інфраструктури
0115049 5049 0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
0600000     Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради
0610000     Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  1000   ОСВІТА
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
0611210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду
0611271 1271 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
0611272 1272 0990 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
  5000   ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
0618240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
0800000     Управління соціального захисту населення Тульчинської міської ради
0810000     Управління соціального захисту населення Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813122 3122 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813230 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
0818110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0900000     Служба у справах дітей Тульчинської міської ради
0910000     Служба у справах дітей Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1000000     Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради
1010000     Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  1000   ОСВІТА
1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1200000     Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та комунальної власності Тульчинської міської ради
1210000     Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та комунальної власності Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
3700000     Фінансове управління Тульчинської міської ради
3710000     Фінансове управління Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету
  9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь