Планові показники бюджету, перелік бюджетних програм

 

Планові показники бюджету за доходами із змінами станом на 31.12.2021 року

Планові показники бюджету за видатками із змінами станом на 31.12.2021 року

Джерела фінансування бюджету із змінами станом на 31.12.2021 року

Перелік бюджетних програм станом на 31.12.2021 року

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
0100000     Тульчинська міська рада
0110000     Тульчинська міська рада
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
  2000   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0112100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я
  5000   ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою
0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
0117367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
0600000     Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради
0610000     Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  1000   ОСВІТА
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0611026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
0611154 1154 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0611181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
0611182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
0611210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
  5000   ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
0800000     Управління соціального захисту населення Тульчинської міської ради
0810000     Управління соціального захисту населення Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813124 3124 1040 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
0816082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
0816083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0817363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
0900000     Служба у справах дітей Тульчинської міської ради
0910000     Служба у справах дітей Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1000000     Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради
1010000     Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  1000   ОСВІТА
1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1200000     Управління житлово-комунального господарства,благоустрою, комунальної власності та містобудування і архітектури Тульчинської міської ради
1210000     Управління житлово-комунального господарства,благоустрою, комунальної власності та містобудування і архітектури Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1217540 7540 0460 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості
1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
3700000     Фінансове управління Тульчинської міської ради
3710000     Фінансове управління Тульчинської міської ради
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
  8700   РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету
  9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь