Тимчасові споруди

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Фото без опису

КАРТА ТУЛЬЧИНА з умовними позначеннями тимчасових споруд торговельного призначення

Фото без опису

 

Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд

 

1. Загальні положення


 

1.1.  Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011№ 3038, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку для впровадження підприємницької діяльності», Правил благоустрою міста Тульчина.

 

1.2. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з залученням і використанням пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою, обсяг пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної торговельної мережі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об'єктів благоустрою м. Тульчина,  укладання та оформлення відповідних Договорів на пайову участь.

 

1.3. У цьому  Порядку використовуються терміни та поняття у наступному  значенні:

 

пересувна тимчасова споруда – це пересувні тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення  для здійснення підприємницької діяльності, сезонні (літні) торгові  майданчики та пересувні   тимчасові споруди з надання послуг у сфері розваг  визначені у Порядку надання дозволу на  розміщення на території об’єктів  благоустрою міста Тульчина будівель і споруд соціально- культурного, побутового, торговельного та  іншого призначення, затвердженого  рішення 53 сесії 5 скликання Тульчинської міської ради від 29.09.10 року №1220;

 

пересувні (переносні) об'єкти соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, палатка, автомагазин, авторозвозка, торговий автомат, інші малі архітектурні форми соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для  провадження  підприємницької діяльності (крім стаціонарних);

 

пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою м. Тульчина -  є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Тульчина (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Тульчина власники пересувних тимчасових споруд на підставі Договору у грошовому виразі.

 

об'єкти благоустрою –  об'єкти визначені ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі,  історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) інші території в межах населеного пункту.

Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

 

1.4. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою м.Тульчина  (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

 

1.5. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

- надання власникам пересувних тимчасових споруд права на встановлення (розміщення) пересувної тимчасової споруди для здійснення  торгівлі, надання послуг, сезонних (літніх) майданчиків  та  надання послуг у сфері розваг на території   м.Тульчина;

- відшкодування витрат бюджету м.Тульчина на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою м.Тульчина (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

 

1.6. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власників пересувних тимчасових споруд, що встановлюються (розміщуються) на землях комунальної власності у межах міста Тульчина.

 

1.7. Кошти пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою зараховуються  до Цілього Фонду міського бюджету.

 


2. Порядок залучення і використання пайових коштів в утриманні об’єктів благоустрою та укладення Договорів


 

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається з урахуванням:

- площі об'єкта благоустрою міста, що використовується;

- середньозваженої вартості 1 м. кв. земель комерційного використання на території міста Тульчина;

- функціонального використання пересувної тимчасової споруди;

- зона розміщення пересувної тимчасової споруди.

 

2.2. Повноваження щодо залучення  і  використання пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою покладаються на виконавчий комітет Тульчинської міської ради.

 

2.3. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі.

 

2.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з Договором на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою між виконавчим комітетом Тульчинської міської ради та власником пересувної тимчасової споруди на підставі рішення виконкому про надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою  будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого  призначення, а саме пересувної тимчасової споруди для здійснення торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

 

2.5. Порядок та терміни сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою.

2.5.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем або згідно з графіком встановленим у Договорі.

2.5.2. Умови сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначаються у Договорі.

2.5.3. Кошти пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власник пересувної тимчасової споруди перераховує на бюджетний рахунок Цільового Фонду міського бюджету.

 

2.6. Контроль за виконанням умов діючих Договорів про пайову участь (внесок) здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

 

2.7. Наслідки порушення власником пересувної тимчасової споруди умов сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою.

2.7.1. Суб’єктам господарювання забороняється встановлювати (розміщувати) пересувні тимчасові споруди без наявності укладеного Договору на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою та сплати пайової участі (внеску).

2.7.2. У разі прострочення термінів сплати по укладених Договорах на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою:

- власник пересувної тимчасової споруди несе відповідальність згідно з умовами Договору на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою;

- рішення виконавчого комітету Тульчинської міської ради на розміщення пересувної тимчасової споруди може бути скасоване.

        

2.8. Сплата суб’єктом господарювання пайової участі (внеску)  в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється до отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою міста Тульчина  тимчасових будівель і споруд соціально- культурного, побутового, торговельного та  іншого призначення,  згідно укладеного Договору.

 

2.9. Кошти пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою використовуються спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів благоустрою м.Тульчина.

 

2.10. Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувних тимчасових споруд.

2.10.1. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається за наступним алгоритмом:

а) визначення площі об'єкта благоустрою, що використовується;

б) середньозважена вартість 1 м. кв. земель комерційного використання  згідно рішення 25 сесії  Тульчинської міської ради 6 скликання від 18.09.2012 року №656 «Про введення в дію грошової оцінки земель міста Тульчина  та Порядок встановлення розмірів орендної  плати в  місті Тульчині  за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності»

в) визначення терміну (діб), на який встановлюється (розміщується) пересувна тимчасова споруда;

г) визначення зонального коефіцієнту згідно з додатком 2;

д) визначення коєфіцієнту функціонального  використання тимчасової споруди згідно з додатком 3;

У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою використовується більший з коефіцієнтів.

2.10.2 Розрахунок розміру пайової участі (внеску) при встановленні (розміщенні)  тимчасової споруди.

 


Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувної тимчасової споруди розраховується за наступною формулою:

 

 

В = П * С * Т * Кз * Кф

де

В – розмір пайової участі (внеску) в утриманні благоустрою;

П – площа об’єкту благоустрою, яка використовується;

С – середньозважена вартість 1 м. кв. земель комерційного використання, встановлена рішенням 25 сесії Тульчинської міської ради 6 скликання від 18.09.2012 року №656 і становить 307,01 грн.;

Т – термін, кількість діб розміщення;

Кз – зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком № 2;

Кф – коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно з додатком № 3.

 

додаток №2

 

Зональний коефіцієнт (Кз)
 

Економічна

 зона

Значення коеф. Кз

з середини

з зовні

І

4

-

Від вул. Леонтовича, Халтуріна, Чкалова, Трембецького, до вул. Кірова №12 (включно); по межі ДНЗ №2 до провул. Брацлавський, вул. Незалежності №10 (включно); по межі території Тульчинського училища культури до заїзду до Тульчинської районної бібліотеки вул. Незалежності №8; заїзду до Тульчинської районної бібліотеки вул. Незалежності №8, вул. Перемоги, вул. Леонтовича, вул. Красіна, вул. Жовтнева, вул. Пестеля; вул. Гагаріна, вул. Пушкіна, вул. Колонтай, вул. Л.Дейча, до вул. Леонтовича№106, вул. Халтуріна.

ІІ

3

Від + вул. Леонтовича, вул. Халтуріна; + вул. Халтуріна, вул. Чкалова; + вул. Чкалова, вул. Трембецького; + вул. Трембецького, вул. Кірова; до вул. Кірова №12 (включно); по межі ДНЗ №2 до пр. Брацлавський; + пр. Брацлавський, вул. Незалежності №10 (включно); по межі території Тульчинського училища культури до заїзду до Тульчинської районної бібліотеки вул. Незалежності №8; + заїзду до Тульчинської районної бібліотеки вул. Незалежності №8, вул. Перемоги; + вул. Перемоги, вул. Леонтовича; + вул. Леонтовича, вул. Красіна; + вул. Красіна, вул. Жовтнева; + вул. Жовтнева, вул. Пестеля; + вул. Гагаріна, вул. Пушкіна; + вул. Пушкіна, вул. Колонтай; + вул. Колонтай, вул. Л.Дейча; до вул. Леонтовича№106; + вул. Леонтовича, вул. Халтуріна.

Від + вул. Леонтовича, вул. Петровського; + вул. Петровського, вул. Відродження; + вул. Відродження, вул. Незалежності; по зовнішній межі земельних ділянок №4, 2 вул. Відродження до ставка; по зовнішній межі територій земельних ділянок вул. Незалежності №14, 16, 18; по асфальтованій алеї парку палацу Потоцьких до річки Тульчинка; по річці Тульчинка (проти течії) до ставка "Броварський"; по греблі ставка "Броварський до вул. Семенова; + вул. Семенова, пр.. Колонтай; по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; + пр. Колонтай, вул. Колонтай; + вул. Колонтай, вул. Л.Дейча; по зовнішній межі парку "Пам’ять" та кладовища; по зовнішній межі прилеглої території будівлі №65 по вул. Леонтовича до + вул. Леонтовича, вул. Петровського.

ІІІ

2

Від + вул. Леонтовича, вул. Петровського; + вул. Петровського, вул. Відродження; + вул. Відродження, вул. Незалежності; по зовнішній межі земельних ділянок №4, 2 вул. Відродження до ставка; по зовнішній межі територій земельних ділянок вул. Незалежності №14, 16, 18; по асфальтованій алеї парку палацу Потоцьких до річки Тульчинка; по річці Тульчинка (проти течії) до ставка "Броварський"; по греблі ставка "Броварський до вул. Семенова; + вул. Семенова, пр.. Колонтай; по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; + пр. Колонтай, вул. Колонтай; + вул. Колонтай, вул. Л.Дейча; по зовнішній межі парку "Пам’ять" та кладовища; по зовнішній межі прилеглої території будівлі №65 по вул. Леонтовича до + вул. Леонтовича, вул. Петровського.

Від зовнішньої межі кладовища по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; + вул. В.Інтернаціоналістів, вул. Відродження; + вул. Відродження, вул. М.Кривоноса; + вул. М.Кривоноса, пр. Озерний; по межі ставка до вул. Незалежності; + асфальтованої алеї парку палацу Потоцьких, річки Тульчинка; по річці Тульчинка (за течією) до межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради до вул. Желюка; по вул. Желюка до + вул. Желюка, вул. Визволення; + вул. Желюка, вул. Л.Толстого; + вул. Л.Толстого, вул. Орджонікідзе; + вул. Орджонікідзе, пр.. Горького; від зовнішнього кута межі земельної ділянки пр. Горького №8 до кута земельної ділянки вул. Мічуріна №26; + вул. Мічуріна, вул. Пестеля; + вул. Пестеля, вул. Садова; + вул. Садова, вул. Глінки; + вул. Глінки, вул. М.Вовчок; + вул. М.Вовчок; + вул. М.Вовчок, вул. Дружби; від зовнішнього кута земельної ділянки №17 по вул. Дружби до зовнішнього кута земельної ділянки №23 вул. І.Франка, потім по зовнішніх межах земельних ділянок №45 вул. І.Франка, №15, 17 вул. О.Кошового та №87, 85 вул. Садова; по зовнішній межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради до + вул. В.Інтернаціоналістів, вул. Відродження.

ІV

1

Від зовнішньої межі кладовища по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; + вул. В.Інтернаціоналістів, вул. Відродження; + вул. Відродження, вул. М.Кривоноса; + вул. М.Кривоноса, пр. Озерний; по межі ставка до вул. Незалежності; + асфальтованої алеї парку палацу Потоцьких, річки Тульчинка; по річці Тульчинка (за течією) до межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради; по межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради до вул. Желюка; по вул. Желюка до + вул. Желюка, вул. Визволення; + вул. Желюка, вул. Л.Толстого; + вул. Л.Толстого, вул. Орджонікідзе; + вул. Орджонікідзе, пр.. Горького; від зовнішнього кута межі земельної ділянки пр. Горького №8 до кута земельної ділянки вул. Мічуріна №26; + вул. Мічуріна, вул. Пестеля; + вул. Пестеля, вул. Садова; + вул. Садова, вул. Глінки; + вул. Глінки, вул. М.Вовчок; + вул. М.Вовчок; + вул. М.Вовчок, вул. Дружби; від зовнішнього кута земельної ділянки №17 по вул. Дружби до зовнішнього кута земельної ділянки №23 вул. І.Франка, потім по зовнішніх межах земельних ділянок №45 вул. І.Франка, №15, 17 вул. О.Кошового та №87, 85 вул. Садова; по зовнішній межі адміністративного впливу Тульчинської міської ради до + вул. В.Інтернаціоналістів, вул. Відродження.

Зовнішня межа адміністративного впливу Тульчинської міської ради

                   

 

Додаток №3


 

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

 

Функціональне використання

Розмір коефіцієнта*

Торгівля:

 

Продаж хлібобулочних виробів

1,0

Продаж тютюнових виробів

2,0

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв

2,0

Продаж пива

1,6

Продаж інших продовольчих товарів

1,3

Продаж квітів, саджанців, розсадив та садово-городнього інвентарю

1,6

Продаж іграшок та товарів для дітей

1,4

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії

1,2

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів

1,5

Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій тощо)

0,7

Заклади громадського харчування:

 

Бари, кафе, кафетерії

1,2

Бари, кафе, кафетерії (без продажу алкогольних напоїв)

0,6

Заклади швидкого харчування

1,5

Літні сезонні майданчики біля стаціонарних барів, кафе, кафетеріїв

0,5

Послуги:

 

Для надання населенню побутових послуг

0,5

Цирки, зоопарки, каруселі, атракціони та ін.

0,2

Інше функціональне призначення

1,5

 

 

* У випадку змішаного функціонального використання – наявність декількох коефіцієнтів функціонального використання, для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

 


3. Прикінцеві положення


 

3.1. Строк дії Договору на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою встановлюється відповідно до терміну дозволу на розміщення пересувної тимчасової споруди, вказаному у рішенні виконавчого комітету Тульчинської міської ради, але не більше 6 місяців.

 

3.2. Розмір плати за Договором на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою становить платіж, розрахований згідно з пунктом 2.10.2 цього Порядку, що сплачується єдиним платежем або відповідно до графіку протягом строку дії договору.

 

3.3. У випадках розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення міських святкових заходів та виставково-ярмаркових заходів, які проводяться за окремим рішеннями виконавчого комітету Тульчинської міської ради або розпорядженням міського голови,  пайова участь (внесок) стягується у розмірі згідно з пунктом 2.10.2  та їх власники укладають та виконують Договори на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою.

У заяві на право розміщення пересувної тимчасової споруди,  в т.ч.  з надання послуг у сфері  розваг, під час проведення міських святкових заходів та / або виставково-ярмаркових заходів, які подаються замовниками до виконкому міської ради зазначається інформація про площу тимчасової споруди, бажане місце її розташування та функціональне призначення, а також заява на ім’я міського голови про укладення Договору на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою.

 

3.4. У разі відповідності намірів, вказаних у заяві на право розміщення   пересувного тимчасового об'єкту для здійснення святкової виносної торгівлі або надання послуг у сфері розваг згідно затвердженому плану міських святкових або ярмаркових заходів, виконком міської ради розглядає подану заяву, здійснює розрахунок розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за методикою, визначеною в пункті 2.10.2 цього Порядку, та готує проект  рішення та Договору.

 

3.5. Строк дії Договору на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою у випадках розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення міських святкових заходів та виставково-ярмаркових заходів не може перевищувати терміну проведення святкових заходів, встановленого окремим рішенням виконавчого комітету Тульчинської міської ради або розпорядженням міського голови, що є підставою для організації святкового торговельного обслуговування населення  та надання послуг у сфері розваг.

 

3.6. Звільняються від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власники пересувних тимчасових споруд, які розміщують об’єкти на земельних ділянках, що належать їм на праві власності.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь