Пільги учасникам бойових дій із числа учасників АТО/ООС

Дата: 18.10.2019 16:46
Кількість переглядів: 355

Фото без описуВІДДІЛ ТУЛЬЧИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ
Пільги учасникам бойових дій із числа учасників АТО/ООС

1) безплатне одержання ліків;
2) першочергове безплатне зубопротезування;
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом;
5) 75-процентна знижка вартості палива;
6) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
7) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями;
8) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
9) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
10) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
11) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
Пенсійне забезпечення учасників АТО/ООС
Розміри пенсії:
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
—І групи — 100% ;
— ІІ групи — 80%;
— ІІІ групи — 60%
відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).
__________________________________________________________
Розмір пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни – учасників АТО:
— I групи — 285% прожиткового мінімуму;
— II групи — 255% прожиткового мінімуму ;
— III групи — 225% прожиткового мінімуму;
— для учасників бойових дій мінімальна пенсія 165% прожиткового мінімуму
У випадку, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат в осіб з інвалідністю внаслідок війни I, ІІ, ІІІ груп не досягає зазначених вище відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. 

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
1) розмір пенсії в разі втрати годувальника – 70% грошового забезпечення годувальника на одного члена сім’ї, на двох і більше — 90%, але не менше 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї ;
2) мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Кредитні пільги мобілізованим та інші податкові гарантії Мобілізовані звільненні від податкових та кредитних штрафів. Їм також не нараховуюся проценти за користування кредитом.

Військовослужбовці, які призвані під час мобілізації, звільнені від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями. Їм також не нараховуються проценти за користування кредитом.
Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих учасників АТО/ООС Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця: Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста:
у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, – у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Одноразова грошова допомога у разі втрати працездатності:
Інвалідність:
480,25 – 768,4 тис.грн;
(250 – 400 прожиткових мінімумів).
або часткової втрати працездатності: 96,05 – 134,47 тис.грн.;
(50-70 прожиткових мінімумів).
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується:
а) військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого  настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби
– 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
– 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
– 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи;
б) військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:
– 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
– 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
– 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи;
в) військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або
служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:
– 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності I групи;
– 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності II групи;
– 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, — у разі встановлення інвалідності III групи.
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від:
– 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, — військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
– 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, — військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
Таким чином, на цей час розмір допомоги не залежить від військового звання, посадового окладу та вислуги років військовослужбовця, що є соціально справедливим. 

Щорічна разова грошова допомога
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Освіта учасників бойових дій із числа учасників АТО/ООС
Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до  закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах:
1) повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
2) пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
3) соціальні стипендії;
4) безоплатне забезпечення підручниками;
5) безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
6) безоплатне проживання в гуртожитку.
Як учаснику АТО/ООС отримати земельну ділянку?
КРОК 1:
Учасник АТО подає клопотання до Головного управління Держгеокадастру у відповідній області або до органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку землевпорядної документації із зазначенням орієнтовного розміру та цільового призначення бажаної земельної ділянки.
До клопотання додаються:
– графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
– копія паспорту та ідентифікаційного податкового коду;

– згода на збір та обробку персональних даних;
– документ, що посвідчує участь в АТО (посвідчення, довідка).
КРОК 2:
За результатами розгляду (термін розгляду клопотання – один місяць) надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні. Після отримання дозволу на виконання робіт заявник звертається до землевпорядної організації для розробки землевпорядної документації (термін розгляду землевпорядної документації – не більше 6 місяців). Оплата договірна.
КРОК 3:
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України (термін розгляду проекту землеустрою – 10 робочих днів). Безкоштовно. Відмова у такому погодженні має обов’язково містити посилання на закони та прийняті віповідно до них нормативно-правові акти. Після погодження проекту землеустрою земельна ділянка реєструється в Державному земельному кадастрі (термін реєстрації – 14 календарних днів). Безкоштовно.
КРОК 4:
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає у власність земельні ділянки державної чи комунальної власності, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність (термін затвердження – 2 тижні з дня отримання погодженого проекту
землеустрою). Безкоштовно.
КРОК 5:
Право власності реєструється в органах Мін’юсту або у нотаріуса (термін – 5 робочих днів з моменту звернення). Вартість – адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати.
Відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИМАГАТИ додаткові матеріали та документи, в тому числі довідки з земельного кадастру про те, що раніше ви не реалізовували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки, — це передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України! 

За відповідними консультаціями з вищевказаних питань громадяни можуть звертатися до відділу Тульчинське бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 47; тел. (04335) 2-10-63; 0961756236.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги - 0-800-213-103, за яким кожен може отримати необхідну інформацію щодо надання правової допомоги. 

Начальник відділу
Тульчинське бюро
правової допомоги Руслан Швець


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь