ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 04.08.2020 16:39
Кількість переглядів: 422

Фото без описуТульчинська  міська  рада  оголошує  конкурс  на  визначення  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  серед  закладів загальної  середньої   освіти  міської  ради  (далі – Конкурс).

    Конкурс  проводитиметься  відповідно  до  Порядку  про  умови  його    проведення  (додається),  затвердженого  рішенням  53  сесії  7  скликання  Тульчинської  міської  ради  Вінницької   області  від  23  липня  2020 за №  1749    « Про  проведення  конкурсу  на  визначення  опорного  закладу  серед  закладів   загальної  середньої  освіти  Тульчинської  міської  об'єднаної  територіальної  громади».

     Конкурс  триватиме  з  04  серпня  2020 року  по  05  вересня  2020 року ,  проводитиметься у  ІІ  етапи:

І  етап (підготовчий) – з  04  серпня  по 25  серпня  ( подання  заявок  та  матеріалів  зі  шкіл   до  конкурсної  комісії  у відділ  освіти,  молоді  та   спорту  міської  ради);

ІІ етап  (основний) – з  25 серпня  по  05  вересня  ( визначення  переможців  Конкурсу ) .

    До  участі  у  Конкурсі  запрошуються заклади  загальної  середньої  освіти,  засновником  яких  є   Тульчинська  міська  рада,  контингент  яких  становить  більше  200  здобувачів  освіти.

    Для  участі  у  Конкурсі  учасники  обов'язково  подають  матеріали,  зазначені  у  р.ІУ,  п.3 Порядку проведення  Конкурсу,  до  25  серпня  2020 року  у  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Тульчинської   міської  ради.

   Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

                                                                                          

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішення 53  сесії

                                                                                         Тульчинської  міської

                                                                                         ради   7 скликання 

                                                                                        Від23.07.2020року№ 1749

                                                                                  

                                                                                                         Додаток

Порядок

проведення  конкурсу  на  визначення  опорного  закладу  серед  закладів  загальної  середньої  освіти  Тульчинської  міської  ради

                                        І.Загальні  положення

      1. Цей  порядок  визначає  процедуру  проведення  конкурсу  на  визначення  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  Тульчинської  міської  ради  Вінницької  області  ( далі – Конкурс).

      2. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи,  сучасного  освітнього ередовища, підготовки  конкурентоспроможного  випускника  сучасної  школи.

     Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

     Філія закладу освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

 1.     Основним завданням Конкурсу є:

– виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів;

 

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Визначення кращих проєктів опорних  закладів та заохочення їх діяльності;

– поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних    закладів   освіти.

ІІ. Керівництво Конкурсом

 1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти  громади , засновником яких є Тульчинська  міська  рада (далі – Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується рішенням сесії   міської  ради.
 2.      Загальне керівництво підготовкою,  координацію  та  контроль за проведенням Конкурсу здійснює відділ освіти,  молоді  та  спорту  Тульчинської  міської  ради  Вінницької  області.

 

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної Комісії

 

1.Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

2.Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

3.До завдань конкурсної Комісії належать:

     – розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;

– прийняття рішення за результатами роботи;

– підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.

4.Конкурсна комісія має право:

– перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;

– відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

5.Конкурсна Комісія зобов’язана:

– створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;

– забезпечити прозорість та об’єктивність проведення Конкурсу.

6.Голова конкурсної Комісії:

– керує діяльністю Комісії;

– проводить її засідання, головує на них;

– організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

– організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;

– підписує документи Комісії від її імені.

6.Учасники конкурсної Комісії мають право:

– брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;

– вносити до Комісії свої пропозиції;

– отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.

7.Учасники конкурсної Комісії зобов’язані:

– використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;

– діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено;

– брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу;

– надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;

– уникати конфлікту інтересів;

– виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

ІV. Порядок проведення Конкурсу

 1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, засновником яких є  Тульчинська  міська  рада, кількість учнів у яких становить, як правило, не менше 200 осіб. Інформація про оголошення Конкурсу розміщується на офіційних сайтах Тульчинської міської  ради, відділу освіти,  молоді  та  спорту   Тульчинської  міської  ради.
 2. Конкурс проводиться у два етапи   упродовж   30 днів з дати, визначеної відділом освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради.

І етап – підготовчий,  упродовж   20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти громади   на участь у Конкурсі до відділу освіти ,  молоді  та  спорту  Тульчинської  міської  ради;

ІІ етап – основний, упродовж  10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради  заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку  закладу  освіти   (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:

– загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх навчальних закладів (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

– потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

– наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадкових місць), внутрішніх   вбиралень для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими  освітніми  потребами);

– результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

– мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

– укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково- методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

– організація профільного навчання;

– організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

– рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3) копію установчих документів закладу.

 1. Інформація про початок, Умови Конкурсу, подані на Конкурс матеріали, результати конкурсу розміщується на офіційному сайті  Тульчинської  міської  ради, відділу освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради.

 

              V. Критерії оцінювання та визначення переможця Конкурсу

 

1.Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією з визначення опорного  закладу   освіти  на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс .

2.Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.

Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2)кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3)кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;

4)кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального закладу (по класах);

5)використання проєктної потужності закладу після консолідації мережі;

6)протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного  закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

7) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу  освіти та їх потребу;

8)організація профільного навчання у старшій школі опорного закладу;

9)організація поглибленого вивчення предметів в опорному закладі та філіях;

10)забезпеченість кабінетів обладнаних у відповідності до навчальних програм (у %):

 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географії
 • математики
 • інформатики
 • навчальних майстерень

11)наявність спортивної зали;

12)наявність спортивного майданчика;

13)забезпеченість спортивним обладнанням;

14)наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

15)наявність швидкісного інтернету;

16)наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

17)наявність вебсайту та його дієвість;

18)наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультимедійного обладнання;

19)наявність актової зали;

20)створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

 • організація індивідуального навчання;
 • впровадження інклюзивного навчання;

21)наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

22)наявність внутрішніх   вбиралень;

23)результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях   упродовж 3-х останніх років;

24)відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

25)позакласна та позашкільна робота;

26)наявність гуртків у опорному  закладі  освіти (за напрямками позашкільної освіти);

27)рейтинг опорного закладу серед шкіл громади за результатами роботи з обдарованими дітьми;

28)аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями;

29)загальна кількість вчителів у опорному закладі та їх педагогічне навантаження відповідно до тарифікації

30)рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

31)частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

32)плинність кадрів за останні 5 років;

33)результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

34)частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

35)стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в освітній   процес опорного  закладу;

36)освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного  закладу;

37)створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

38)вартість утримання 1 учня в опорному  закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 1. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
 2. Комісія працює на громадських засадах.
 3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення.

 1. Рішення Комісії з визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 2. Рішення комісії з визначення опорного  закладу   освіти  подається до міської  ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 3. Протокол Комісії за результатами визначення опорного закладу освіти  затверджується рішенням сесії   Тульчинської  міської   ради.
 4. Інші питання, що не врегульовані цим порядком  , визначаються чинним законодавством.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь