Про заповнення податкової звітності з ПДВ з урахуванням внесених змін

Дата: 10.05.2017 16:01
Кількість переглядів: 478

Фото без опису

Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ  нагадує, що з 01.03.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за №269/30137 (далі – Наказ №276).

Наказом №276, зокрема, внесено зміни до деяких форм податкової звітності з податку на додану вартість (далі – ПДВ).

У зв’язку із набранням чинності зазначеного Наказу Державна фіскальна служба України у листі від 24.04.2017 №10174/7/99-99-15-03-01-17 (далі – лист ДФС №10174) повідомила про окремі особливості складання податкової звітності з ПДВ, а саме стосовно:

- податкової декларації з ПДВ (далі – декларація);

- додатку 1 до декларації «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»;

- додатку 2 до декларації «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»;

- додатку 3 до декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»;

- додатку 4 до декларації «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)»;

- додатку 5 до декларації «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

- додатку 9 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)»;

- уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

- додатку 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість «Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу»;

- Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Лист №10174 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС, що додається

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2017                                         № 10174/7/99-99-15-03-01-17

Головні управління ДФС в областях, м. Києві,

Офіс великих платників податків ДФС

Про заповнення податкової звітності з ПДВ

 Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», який зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  28.02.2017  за  № 269/30137

(далі – наказ № 276), яким, зокрема, внесено зміни до деяких форм податкової звітності з ПДВ, інформує про окремі особливості складання податкової звітності з ПДВ.

Щодо форми податкової декларації з ПДВ

1. Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спецрежим).

У зв’язку з цим наказом №276 виключено форми податкових декларацій з ПДВ з позначкою «0121», «0122», «0123» та «0130», тобто залишилась єдина форма податкової декларації з ПДВ (далі – декларація), яку повинні подавати всі суб’єкти господарювання, що зареєстровані платниками ПДВ, а тому в декларації також скасовано позначку «0110».

Слід звернути увагу, що незважаючи на те, що декларація за формою у редакції наказу №276 подається починаючи з 1 квітня 2017 року за звітні (податкові) періоди починаючи з березня 2017 року/ І квартал 2017 року, декларації з позначкою «0121», «0122», «0123» або «0130» могли бути подані останній раз лише за звітний (податковий) період грудень 2016 року/ IV квартал 2016 року.

Натомість з метою реалізації статті 16¹ Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-ІV «Про державну підтримку сільського господарства України з урахуванням змін, внесених Законом від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII (далі – Закон № 1877), щодо надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації вступну частину декларації доповнено рядком 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації». Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість із змінами, внесеними наказом №276 (далі – Порядок), у другій колонці такого рядка проставляється цифра:

«1» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16¹.3 статті 16¹ Закону №1877, та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр) відповідно до такого Закону;

«2» – у разі подання декларації платником ПДВ – сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16¹.3 статті 16¹ Закону №1877, та який претендує на внесення до Реєстру відповідно до такого Закону.

2. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу II Порядку у разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" декларації зазначається перший повний календарний місяць.

3. У зв’язку із скасуванням спецрежиму виключено рядки 13, 14, 18.1, 18.2 (до внесення змін наказом №276) табличної частини декларації.

При цьому після виключення рядків 13 та 14 змінено нумерацію таких рядків:

рядка 11.3 «Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)» на рядок 12;

рядка 11.4 «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України» на рядок 13;

рядка 12 «Коригування податкового кредиту» на рядок 14.

Починаючи з рядка 15, нумерація залишається без змін (крім рядка 18).

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, у новій декларації відображається у рядку 18.

4. Також графу «Код додатка» рядків 4.1, 4.2, 6, 13 табличної частини доповнено додатком 1 (Д1), тобто у вказаних рядках декларації повинні відображатися дані додатка 1.

5. У зв’язку з доповненням пункту 48.3 статті 48 Кодексу нормою, відповідно до якої податкова декларація повинна містити інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною, поле декларації «Відмітка про подання до декларації» доповнено рядками щодо відображення інформації про подання додатків 1 – 7, 9 до декларації (рядок для відображення інформації про подання додатку 8 був і у формі декларації у редакції до внесення змін наказом №276).

Додаток 1 до декларації «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість» (Д1)

Таблиця 1 «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу»

У зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам таблицю доповнено графою 3.2 «ознака здійснення с/г операцій*», де відповідно до виноски «*» проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених статтею 16¹ Закону №1877 платниками ПДВ, які внесені до Реєстру відповідно до Закону №1877, або які претендують на внесення до Реєстру.

Тобто у випадку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на операції з постачання товарів, отриманих в результаті здійснення діяльності, визначеної статтею 16¹ Закону №1877, платниками податку, які внесені до Реєстру або які претендують на внесення до Реєстру, у графі 3.1 таблиці 1 додатка 1 зазначається період складання такої податкової накладної, а у графі 3.2 проставляється позначка «+».

На відміну від таблиці 1 у редакції до внесення змін наказом №276 у новій таблиці 1 додатка 1 крім коригувань податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 Кодексу відображаються також коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (далі – частка використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях). У зв’язку з цим таблицю поділено на 2 частини:

1) Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 Кодексу.

Таблицю 1 доповнено новим рядком «у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», в якому зазначається сума з рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)» в частині здійснення операцій, визначених статтею 16¹ Закону №1877 (це сума рядків 1, 2, 3... n, в яких у графі 3.2 проставлено позначку «+», а також суми з рядків «100000000000» - «400000000000» щодо таких операцій).

У рядку «600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображається коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, що переноситься не як раніше (до змін, внесених наказом №276) до рядка 7 декларації, а до рядків 4.1 та/або 4.2 декларації.

У рядку «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» податкової накладної проставляється умовний ІПН «500000000000»), що переноситься не як раніше (до змін, внесених наказом №276) до рядка 7 декларації, а до рядка 6 декларації.

2) Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 Кодексу.

В цьому розділі у рядку «600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Дані до вказаного рядка таблиці 1 додатка 1 до декларації переносяться з таблиці 2 додатка 7 до декларації (відповідно до виноски «*» під таблицею 2 додатка 7) та відображаються у рядках 4.1, 4.2 декларації за останній податковий період року (у разі анулювання реєстрації платника податку – у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 2 «Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу»

Як і таблицю 1 у зв’язку із запровадженням бюджетної дотації таблицю 2 доповнено графою 3.2 «ознака здійснення с/г операцій*».

Крім того, з таблиці 2 виключено рядок «усього за основною ставкою та за ставкою 7%» та доповнено як і таблицю 1 рядком «у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Також таблицю доповнено новим рядком «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)», значення з якого переносяться до рядка 13 декларації.

Додаток 2 до декларації «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду» (Д2)

Таблицю 1 доповнено новою графою 5, в якій з графи 4 зазначається та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

З метою реалізації положень пункту 198.7 статті 198 Кодексу додаток 2 доповнено двома заявами (таблицями), а саме:

«Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)» (таблиця 2);

«Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період після узгодження суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)» (таблиця 3).

Додаток 3 до декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (ДЗ)

Таблицю 2 доповнено новою графою 6, в якій проставляється позначка «+» у випадку, якщо сума від’ємного значення, вказана у графі 5, отримана правонаступником від реорганізованого платника податку.

Додаток 4 до декларації «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» (Д4)

У зв’язку із змінами, внесеними до статті 200 Кодексу, відповідно до яких запроваджено єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та, відповідно, скасовано критерії, що були встановлені підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 Кодексу, з додатка 4 до декларації виключено таблиці 1-3, які містили відомості, необхідні для формування показників вказаних критеріїв.

У зв’язку з виключенням з пункту 200¹.6 статті 200¹ Кодексу норми щодо можливості перерахування до бюджету надміру зарахованих коштів на електронний рахунок з таблиці «Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» (таблиця 2) додатка 4, виключено графу «Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 – графа 2)».

При цьому пунктом 87.1 статті 87 розділу І Кодексу визначено, що джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування ПДВ. У разі сплати податкових зобов’язань, що виникли до 01.07.2015, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями, що виникли до 01.07.2015, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника, відкритих у банках.

Таким чином, платники податку мають право погашати з власного електронного рахунку податковий борг з ПДВ, що виник починаючи з 01.07.2015.

У зв’язку з цим додаток 4 доповнено новою заявою щодо перерахування до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ за відповідний звітний (податковий) період (таблиця 4). При цьому сума коштів з електронного рахунка, що може бути перерахована до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ, що виник починаючи з 01.07.2015, не повинна перевищувати значення графи 3 таблиці 2 додатка 4 та в межах суми: графа 1 таблиці 2 – графа 2 таблиці 2 додатка 4.

Крім того, додаток 4 доповнено двома заявами (таблицями) у зв’язку із доповненням пункту 200¹.3 статті 200¹ Кодексу новою нормою щодо врахування суми ∑Накл реорганізованого під час обрахунку суми ∑Накл його правонаступника:

«Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)» (таблиця 5);

«Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період після узгодження суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)» (таблиця 6).

Додаток 5 до декларації «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (Д5)

У зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 доповнено:

графою «ознака здійснення с/г операцій*» (графа 4 таблиці 1 та графа 5 таблиці 2), де відповідно до виноски «*» проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених статтею 16¹ Закону №1877 платниками податку, які внесені до Реєстру відповідно до Закону №1877, або які претендують на внесення до Реєстру.

Тобто у випадку якщо податкова накладна складена на операції, визначені статтею 16¹ Закону №1877, платниками податку, які внесені до Реєстру або які претендують на внесення до Реєстру, у графі 3 таблиць 1, 2 додатка 5 зазначається період складання такої податкової накладної, а у графі 4 таблиці 1/ графі 5 таблиці 2 проставляється позначка «+»;

рядком «за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»», в якому зазначається сума з рядка «Усього за звітний період...» в частині здійснення операцій, визначених ст. 16¹ Закону №1877.

Слід звернути увагу, що у таблиці 1 (на відміну від редакції до внесення змін наказом №276) податкові накладні, складені з метою нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, відтепер відображаються у окремому рядку «600000000000 (рядки 4.1, 4.2 декларації)» і не включаються до рядка «Усього за звітний період...» та відповідно суми таких податкових зобов’язань відображаються не як раніше у рядку 1 (1.1, 1.2) декларації, а в рядках 4.1 та 4.2 декларації.

Таким чином, з урахуванням змін, внесених наказом №276 до додатків 1 та 5 до декларації, суми податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, та коригування таких сум відображаються виключно у рядках 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, з таблиці 2 виключено рядок «за податковими накладними, складеними до 01 липня 2015 року» у зв’язку із зміною порядку віднесення сум ПДВ до податкового кредиту для платників податку, які застосовують касовий метод (пункт 198.6 статті 198 Кодексу).

Додаток 9 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» (ДС9)

З метою реалізації пункту 51 підрозділу 2 розділу XX Кодексу додаток 9 доповнено таблицею 1 «Розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду», в якій відображається:

у рядку 1 – сума податкових зобов’язань з звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону №1877;

у рядку 2 – сума податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону №1877;

у рядку 3 – позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону №1877 (рядок 1 – рядок 2).

Таблицю розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (таблиця 2) також змінено у зв’язку із скасуванням спецрежиму та з метою реалізації пункту 51 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Так, у графі 3 таблиці 2 сільськогосподарські товаровиробники зазначають обсяги постачання (без ПДВ) сільськогосподарських товарів (в тому числі у графі 4 відображають суми за операціями з постачання товарів, отриманих в результаті здійснення видів діяльності, визначених пунктом 16¹.3 статті 16¹ Закону № 1877). При цьому у графі 5 вказаної таблиці зазначається обсяг постачання товарів, що

не належать до сільськогосподарських, а загальний обсяг постачання всіх товарів (без ПДВ) відображається у графі 6 таблиці 2 та розраховується шляхом додавання показників сум граф 3 та 5 таблиці 2.

Частка обсягу постачання сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів визначається шляхом ділення рядка «Усього» графи 3 таблиці 2 на рядок «Усього» графи 6 вказаної таблиці.

Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» наявна позначка «1» або «2» (пункт 12 розділу III Порядку).

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнюючий розрахунок зазнав тих же змін, що й декларація.

Крім того, розділ III «Розрахунки за звітний період» доповнено також новим рядком 18.2 «сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов’язань, несплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від’ємному значенні гр. 6 р. 18)**», який містить довідкове поле «залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку».

Рядок 18.2 заповнюється лише в тому випадку, якщо уточнюючий розрахунок передбачає зменшення податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, що уточнюється, тобто якщо графа 6 рядка 18 має від’ємне значення, та якщо у платника наявний залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (так звана «картотека»).

У рядку 18.2 вказується сума з графи 6 рядка 18, на яку платник податку бажає зменшити його «картотеку», але в межах суми залишку такої «картотеки» на момент подання уточнюючого розрахунку (довідкове поле рядка 18.2).

Додаток 3 до Порядку «Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу»

До форми додатка 3 до Порядку внесені зміни з урахуванням нової редакції пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. Відтепер в такому додатку (Заяві), зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

Щодо Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ

Слід також зазначити, що Порядком у редакції наказу №276 визначено деякі особливості щодо перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Так, підпунктом 5 пункту 3 розділу V Порядку визначено, що коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком такої частки здійснюється платником податку за підсумками календарного року у порядку та за формою згідно з таблицею 2 додатку 7 до декларації.

У разі зняття з обліку платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних для використання в неоподатковуваних операціях, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення масово-роз’яснювальної та контрольно-перевірочної роботи.

 

В.о. Голови                                                                 М.В. Продан


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь