ПОВІДОМЛЕННЯ про початок громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 27.08.2021 08:15
Кількість переглядів: 523

1. Повна назва документа державного планування: Детальний план території для будівництва дільниці з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Тульчинська міська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до п.5 ст. 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва дільниці з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області розпочато з дня їх оприлюднення на сайті Тульчинської міської територіальної громади (http://tulchynska.gromada.org.ua/feedback/) та триватиме 15 днів.
б) Зауваження і пропозиції подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника надаються протягом 15 днів з дня оприлюднення.
в) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Управління житлово – комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності та містобудування і архітектури Тульчинської міської ради;
відповідальна особа - Начальник управління: Волк Олександр Володимирович; поштова адреса: пров. Брацлавський 6, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область,поштовий індекс 23600, e-mail: 22603@ukr.net

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту детального плану  території для будівництва  дільниці  з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області

 

1.    Інформація  про замовника:

Тульчинська міська рада,23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 1  .тел:  04335-22240,E-Mail адреса: email: radatulchin@gmail.com.

                2.   Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний  план території для будівництва  дільниці  з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької областіє містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою :

 • уточнення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • інженерної підготовки території;
 • інженерного забезпечення територій;
 • розміщення об’єктів забудови;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • пожежної безпеки;
 • визначеннямістобудівних умов та обмеженьзабудовиземельноїділянки.

Детальний план території складається з графічних та текстових матеріалів. У графічних матеріалах креслення плану існуючого стану території та основного креслення виконуються на матеріалах топогеодезичної зйомки, актуальність яких підтверджується замовником при наданні завдання на розроблення містобудівної документації.

 

3.   Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені  Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» .Планована діяльність та об’єкти даного ДДП  відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме : ст.3 п.2 сільське господарство, лісівництво та водне господарство: установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва;

ст.3п.7 хімічну промисловість:установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин;

Детальним  планом території для будівництва  дільниці  з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької областіпередбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Вибір майданчика будівництва   проведено з урахуванням розглянутих  варіантів  можливого розміщення техніко-економічних міркувань з урахуванням  найбільш економного використання земель. А також соціально-економічного розвитку району.

Детальний план розробляється з метою уточнення планування територій району, структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території району Визначення всіх планувальних обмежень.

ТОВ «Вінницька птахофабрика», на правах емфітевзису орендує земельну ділянку площею 46,3511 га з цільовим  призначенням  - 01.01 « землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з кадастровими номерами :

№ 0524382200:04:000:0288;№ 0524382200:04:000:0277;№ 0524382200:04:000:0278;

№ 0524382200:04:000:0287;№ 0524382200:04:000:0276;№ 0524382200:04:000:0280;

№ 0524382200:04:000:0283;№ 0524382200:04:000:0285;№ 0524382200:04:000:0273;

№ 0524382200:04:000:0279;№ 0524382200:04:000:0282;№ 0524382200:04:000:0284;

№ 0524382200:04:000:0227;№ 0524382200:04:000:0281.

Майданчик, вибраний для будівництва, вільний від забудови та зелених насаджень.

Територія об’єкта межує з півдня з зеленими насадженнями, з усіх іншихсторін - з сільськогосподарськими землями. На відстані 945 м від об’єкта зпівнічного сходу знаходяться пташники ТОВ «Вінницька птахофабрика». Найближча житлова будова знаходиться на відстані більше 2 км. На відстані1160 м з заходу від території об’єкта знаходяться залізничні колії. До ділянки підведено мережі водогону та електропостачання.

Подальше функціонування на відведеній земельній ділянці внутрішньогосподарського комплексу ТО«³нницька птахофабрика» дільниці з виробництва органічних добрив не потребує зміни цільового призначення земель.

В’їзд на  територію, на яку розробляється детальний план, можливий  з місцевого проїзду з твердим покриттям, з подальшим виходом до існуючих бригад по вирощування бройлерів, що відповідає технологічній схемі роботи  дільниці з виробництва органічних добрив.

Функціонування дільниці з виробництва органічних добрив не потребує  влаштування нових транспортних коридорів за межами території проектування. Для під'їзду буде використаний існуючий місцевий проїзд, що підходить до території проектування з північно-східного боку. Також існує додатковий протипожежний в`їзд - виїзд на територію дільниці зі південно- західної сторони (з мережі ґрунтових польових доріг).

На ділянці передбачається розміщення таких об´єктів:

 • адміністративно-побутовий корпус з прохідною і ваговою;
 • будівля складу мінеральних добрив;
 • будівля складу біопрепаратів;
 • накопичувальні ємності технологічної води 4х 25000 м3  ;
 • приймальні резервуари 2х8000 м3;
 • майданчик для накопичування відходів різної вологості;
 • майданчик для компостування;
 • майданчик для складування готової  продукції;
 • резервуар-випаровувач;
 • трансформаторна підстанція;
 • стоянки для техніки та легкового транспорту

Перед початком робіт по плануванню земельної ділянки рослинний шар знімається і зберігається на окремому майданчику на території дільниці.

Технологія виробництва добрив з курячого посліду передбачає компостування в буртах згідно розробленого регламенту. Основними компонентами компостування буде суміш курячого посліду із підстилкою лушпиння соняшника та залишок сухий, що утворюється при виробництві біогазу із суміші курячого посліду та біомаси.Компостування – складнийбагатостадійнийпроцес. Кожнастадіяхарактеризуєтьсяроботоюрізнихвидівмікроорганізмів. Компостуваннякурячогопослідусприяєбільшінтенсивномупроходженнюпроцесугуміфікаціїорганічноїречовини, зменшуєвтрати азоту та підвищуєрівеньдоступності фосфору та калію для рослин. Також, дозволяєконтролюватирівеньзаселення патогенною та умовно патогенною мікрофлорою.

Для проходженнякомпостуванняпотрібнозабезпечитинаступніумови, а саме, співвідношеннявуглецю до азоту, не менше як 15-20:1 (тобто на один грам азоту повинно припадати 15-20 грамвуглецю), вологістькомпостованоїмаси при йогозакладанні повинна становити, не менше 55-70%, вміствуглекислого газу СО2 повинен бути нижче 10%. Оптимальна температура компостуванняорганічноїмаси 55-65Со. Основнимиінструментамирегулюванняданихпоказників є регулюванняазотновуглецевого балансу та аерація субстрату. Перед початком робіт, необхідновідібратизразкикомпонентів  для визначеннярівняїхякості, а самеагрохімічних, фізико-хімічних та санітарнихпоказників.Наступниметапомкомпостування є правильнезакладання бурта, а самейогопараметри (ширина, висота та геометрія) повиннівідповідати параметрам перемішувача компосту. При формуваннібуртівспочаткунеобхідностворитивологопоглинаючу основу, шаром не менше 10 см, з соломичиіншогоматеріалу, на якийзакладаютьсяосновнікомпоненти - в основу бурта необхідно, закладатименшщільнікомпоненти, а матеріалиізбільшоющільністюрозміщувати у верхнійчастині бурта – солома (ступіньподрібнення – не більше 5-10 см) Зволоження бурта проводиться поетапно, за необхідності, перед та при проведеннійогоперемішування, в залежностівідвологостісировини яка закладається на компостування.Післявведення до складу субстрату всіхмінеральних та органічнихкомпонентів та створенняоптимальних умов за гомогенністю та зволоженням, здійснюютьзаселеннякомпостованоїмасиспецифічнимибактеріями - препарат Мікробіофіт Старт з нормою – 0,05-0,1л/т та Вермибіогумат з нормою – 0,1-0,2л/т. Даний процес проводиться одночасно з перемішуванням бурта. Післячого проводиться визначеннятемператури та вологості субстрату, вимірюванняпроводятьнеменше, як у трьох точках кожного бурта і записують у журнал середнєїхзначення.

Післязакладання бурта починаєтьсяперша фаза компостування – процесферментації та перепрівання. Під час йогозростаєчисельністьмезофільнихмікроорганізмівякішвидкорозкладаютьпростіцукри і вуглеводи, щоспричиняєзростаннятемператури у бурті.При проходженні даної фази необхідно дотриматися наступних умов: після формування буртів, шляхом проведення аерацій (їх кількість визначається інтенсивністю наростання температури та вологістю в бурті),протягом 2-5 діб необхідно забезпечити зростання температури субстрату до рівня 37-38 °С, вологість при цьому повинна знаходитися в діапазоні 65-70%.В залежності від фактичних рівнів показників співвідношення C:N та вологості дана фаза може тривати до 20-22 діб. Так, при вологості 65-70% та співвідношенні C:N на рівні 30:1 триває 5-8 діб, коли співвідношення вуглецю та азоту звужується до рівня 20:1, а вологість знижується до рівня 55-65% тривалість даної фази продовжується до 12-15 діб. Чим більше вуглецево-азотний баланс відхиляється від оптимального, тим повільніше проходить процес. Для забезпечення активного проходження даної стадії необхідно здійснювати достатню кількість перемішувань:

 • 1-е - проводиться при змішуванні складових – від 1 до 3-ох проходів агрегату по бурту, для забезпечення рівномірного розмішування компонентів (кількість проходів повинна дорівнювати кількості внесених складових компонентів)
 • 2-е - формування буртів – від 1 до 3-ох проходів агрегату, для забезпечення необхідного рівня насичення субстрату киснем та запуску процесу.
 • 3-е - зволоження буртів – від 1 до 3-ох проходів агрегату, для забезпечення рівномірного зволоження всієї маси субстрату.

На даній стадії, починаючи з моменту закладання бурта, необхідно контролювати температуру та вологість маси у буртах. Заміри проводяться один раз на 1-2 доби, уразі необхідності, частіше, бажано в один і той же час, з відповідною фіксацією показників у відповідному журналі.

Друга фаза – характеризується значним збільшенням кількості мікроорганізмів та інтенсивністю їх метаболізму. У данійфазі температура зростає з 38 до 65Со, при такійтемпературівідбуваєтьсяприскоренийрозкладбілків, жирів і складнихвуглеводів типу целюлози – основнихкомпонентіврослин. Дана фаза, є основною для знезараження гною, тут необхіднозабезпечитирівномірнепрогрівання бурта по всіййогомасі, за допомогоюрівномірногоперемішування. Також, важливим є забезпеченняпідтриманнятемператури на рівні 65-68Сопротягом не менше, як 7-10 діб.Найбільш прийнятним строком біотермічної дезінфекції вважається термін 17 діб.

Під час проходження даної стадії, при необхідності також, додаються солома -1-3 %, дефекат у кількості 1-5%, фосфоритне борошно- 0,5-1,0%, каліймаг-0,5-1,0% або інші. При потребі, проводиться додаткове зволоження для підтримання вологості бурта на рівні 55-65%. Тривалість даної фази може становити від 12-14 до 20-22 діб.

     Третя фаза – починається коли почне знижуватися температура в буртах до рівня температури навколишнього середовища. У цій фазі органічні речовини, що піддавалися розкладу бактеріями і грибами, після їх “переробки” утворюють більшстійкіші органічні сполуки – гумінові комплекси. Дана фаза – фаза дозрівання, триває протягом 15-20 днів, інтенсивність процесів суттєво знижується і показники температури та вологості стають стабільними. Тому, для прискорення пониження температури, вологості та дозрівання компосту в цілому, необхідно здійснювати його перемішування. На даній стадії, після пониження температури до рівня 40Со, одночасно з його перемішуванням, вноситься суміш мікробіологічних препаратів - Мікробіофіт Фініш з нормою – 0,05-0,1 л/т та Вермибіогумат з нормою – 0,1-0,2 л/т. Важливим аспектом для даної фази є наявність кисню у буртах, що зумовлює необхідність перемішування компостної маси. Кількість перемішувань, дещо зменшена, у порівнянні з попередніми фазами і залежить від вологості та температури в буртах і проводиться від 3 до 5 разів.

 Під час проходження другої стадії, при необхідності вносяться фосфоритне борошно- 0,5-1,0%, каліймаг-0,5-1,0%  або гранульований суперфосфат 1-1,5% та ін. з розрахунку це складає від 5 до 15 кг на тонну вхідної сировини, внесення проходить дозовано  та рівномірно .

Є два способи внесення мінеральної складової.Перший – Мінеральні добрива  згідно розрахунку виставляють поміж буртів та за допомогою фронтального навантажувача підіймають над буртом роблять розріз в нижній частині та починають рух вдовж бурта.Другий- Внесення мінерального добрива за допомогою ковша який агрегатується з навантажувачем, ківш обладнаний  гідравлічним шнеком та дозатором . Зволоженнямасивиконується за допомогою трактора та бочкине меншніж20 м3, яка в своючергуз’єднується з Аератором. Варіант з стаціонарними точками подачівологи є не доцільним та не практичним в даномувипадку .   Для зволоження виходячи з запланованих  обсягів потрібно не менш двох тракторів та двох бочок (не менш ніж 20 м3), завантаження бочок рідиною буде  з здійснюватися з накопичувальних ємностей технологічної води. Для перемішуваннякомпостноїмаси в буртах пропонуєтьсявикористовувати два аераторимоделіMENARTSPM 58 (ширина 6,74 м., довжина 4,48 м., радіусрозвороту 3,88 м., колеса 405/70/R20, вага 12 тон).

  Автомобілі з курячим послідом заїжджають на територію дільниці зі сторони прохідної, зважуються, після чого вони вивантажуються на майданчик для накопичування відходів різної вологості. Далі на майданчику для компостування формуються бурти із привезеної сировини. Згідно технології процес компостування проходить послідовно три фази, в процесі яких вносяться мінеральні добрива та біопрепарати, які зберігаються в складських приміщеннях. Для зволоження буртів використовується технологічна вода із накопичувальних ємностей. Ємності заповнюються із водогону, що підведений до дільниці та природних опадів. Ємності також використовуються для поливу сільгоспугідь в теплу пору року.

Приймальні резервуари заповнюються відходами після миття пташників. Технологічні умови та вимоги для забезпечення оптимальних процесів біоферментації/знезараження, детоксикації рідких побічних продуктів підприємств птахівництва, які не містять заразних хвороб епізоотичного характеру, проходять попереднє відстоювання/дегельмінтизацію у секційних ємностях-накопичувачах не менше 3,5 місяців. Після знезараження ця вода використовується для зволоження буртів.

Процес перетворення відходів в органічні добрива триває приблизно 60 днів. Після цього добрива складуються на майданчику для готової продукції. Вивозяться добрива автомобільним транспортом.  Компостування триває з березня по жовтень при плюсових температурах.

Для ефективноїдіяльностідільниці з виробництва органічних добриворієнтовна потреба в трудових ресурсах становить 10 чоловік.

Ефективна робота дільниці з виробництва органічних добрив у значній мірі залежить  від техніки, яка виконує певні функції. Вантажні автомобілі привозять курячий послід з бригад по вирощуванню бройлерів, зважуються при в´їзді на ваговій і доставляють його майданчик для накопичування відходів різної вологості.

До всіх споруд на території дільниці  передбачаються підїзди. Проектуються пішоходні доріжки для потрапляння робочого персоналу від прохідної до робочих місць. Для зберігання  техніки на території дільниці передбачається облаштувати стоянку. Для легкових автомобілів  персоналу передбачається окрема стоянка.

Інженерне забезпечення території дільниці з виробництва органічних добрив  виконано з врахуванням архітектурно-будівельних, технологічних рішень та діючих будівельних норм. Джерелом водопостачання   прийнятий існуючий водопровід  діам. 160 мм., який підходить безпосередньо до майданчика. Водопровід буде використовуватися для наповнення накопичувальних ємностей технологічної води та забезпечення адміністративно- побутового комплексу.

Від контрольно-пропускного пункту та адміністративно-побутової споруди передбачається система господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків в локальні очисні споруди ,що розташовані в межах ділянки.

Відведення дощових та талих вод з території об’єкту здійснюється відкритою системою дощової каналізації по ухилу рельєфу. З території підприємства дощові та талі води відводяться в резервуар-випаровувач. Всі транспортні проїзди та майданчики облаштовуються із необхідним ухилом,  який дозволяє стікати поверхневим водам в резервуар-випаровувач.

Опаленняконтрольно-пропускного пункту, адміністративно-побутової споруди передбачається електричне, на час роботи дільниці (при потребі) , яка триває з березня по жовтень.

Електропостачання будівель та споруд підприємства передбачаєтьсявід проектної підстанціїі ТП 10/0,4 кВ.   Проектні мережі електропостачання 0,4кВ виконуються кабелями з полівінілхлоридною ізоляцію та оболонкою, що прокладаються в траншеї. На ділянках, що проходять під проїздами, кабелі прокладено в трубах. Для мереж електропостачання прийнята система заземлення  TNC-S.

Детальний план території під будівництво розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного  використання території, чіткого функціонального зонування. Планувальна структура детального плану визначилася технологією, транспортними зв’язками будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.

4.Ймовірні наслідки

Детальний  план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням  взаємозв’язку основних та допоміжних споруд.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Детальний  план території для будівництва  дільниці  з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Території з природоохоронним статусом- відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) -немає.

Вибір майданчика будівництва  проведено  з  урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності

 

6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.) та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • -дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань(за їх наявності):;
 • -діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • -комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • -іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р.

         9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва  дільниці  з виробництва органічних добрив на території Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівникапротягом 15 діб з дня оприлюдненняуУправління житлово – комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності та містобудування і архітектури Тульчинської міської ради; відповідальна особа  - Начальник управління: Волк Олександр Володимирович;  поштова адреса: пров. Брацлавський 6, м.Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область, email: 22603@ukr.net

Схема розташування території у планувальній структурі Тульчинського району Вінницької області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь