Новий порядок бронювання військовозобов’язаних

Дата: 01.03.2023 16:32
Кількість переглядів: 510

Фото без описуСЕКТОР «ТУЛЬЧИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄНовий порядок бронювання військовозобов’язаних 

31 січня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», яка була прийнята 27 січня 2023 року за №76

Цією постановою затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі – Порядок бронювання), а також Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
            Отже, в зв’язку з цим Міністерство аграрної політики України надало певні роз’яснення дії нового Порядку.

Хто може подати заявку на бронювання?

Відповідно до Порядку бронювання під час дії воєнного стану бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

 1. Підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).
 2. Підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань.
 3. Підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Куди подавати заявку на бронювання?

1. Підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), подають список до органу державної влади, іншого державного органу, який встановив (довів) мобілізаційне завдання (замовлення) (такий орган визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Як правило, це обласні військові адміністрації чи районні військові адміністрації.

Список подають за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом із відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначають:

 • дату прийняття і номер акта Кабінету Міністрів України, рішення центрального або місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству, установі та організації, дату і номер укладеного договору (контракту) на виконання підприємством, установою та організацією мобілізаційного завдання (замовлення);
 • інформацію про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їхнім військово-обліковим документам.

2. Підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Міністерства стратегічної промисловості.

Список подають за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом із відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначають інформацію про:

 • виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, дату і номер укладеного державного контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їхнім військово-обліковим документам.

3. Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для національної економіки в галузі сільського господарства, тобто після отримання рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період (відповідного наказу Мінагрополітики), подають список до Мінагрополітики через кабінет бронювання.

Список подають за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом із відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначають:

 • дату прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки), або обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС чи Секретаріату Кабінету Міністрів України про затвердження переліку таких підприємств;
 • інформацію про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їхнім військово-обліковим документам.

При цьому потрібно звернути увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку. За наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку.

 

Як отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у галузі сільського господарства?

Для отримання статусу критично важливого підприємства, зокрема, й у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим Постановою:

 1. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро.
 2. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро.
 3. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 № 83.
 4. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їхнього управління чи галуззю національної економіки, або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади.
 5. Відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 6. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал є не меншим від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р.
 7. Підприємство є резидентом Дія Сіті.

Надалі підприємство, установа чи організація для отримання статусу критичного важливого у галузі сільського господарства звертається до Міністерства аграрної політики.

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформацію про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання, або
 • квитанцією про приймання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та приймання пакета звітних документів платників податків, або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Мінагрополітики розглядає звернення на відповідність підприємства, установи чи організації визначеним критеріям та за результатами розгляду ухвалює одне з таких рішень:

 • про відповідність підприємства критеріям і визначає його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період;
 • про невідповідність підприємства критеріям.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше, ніж один раз на рік.
 

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників, як зазначено в розділі «Куди подавати заявку на бронювання».

 

За відповідними консультаціями з вищевказаних питань громадяни можуть звертатися до сектору «Тульчинське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги що знаходиться за адресою м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 47; тел. (04335) 2-10-63; е-mail: tulchynske@legalaid.vn.ua

 

Завідувач сектору

«Тульчинське бюро правовоїдопомоги" РУСЛАН ШВЕЦЬ

 

Правовудопомогутакожможнаотримати за безкоштовним

телефоном системи БПД 0 800-213-103


- у месенджеріФейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
- у публічномучатіТелеграм-каналу «Безоплатнаправовадопомога»https://t.me/ualegalaidchat
- у приватному чатісистеми  БПД у Телеграмhttp://legalaid.gov.ua/telegram.html
- у приватному чатісистеми БПД у Вайберhttp://legalaid.gov.ua/viber.html
- написавши на електроннупоштуТомашпільськогомісцевого центру tomashpil.vinnitsya@legalaid.vn.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь