ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 05.11.2021 09:06
Кількість переглядів: 726

Фото без описуОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

          І. Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,   Порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора державного,  комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.  №1094 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №637 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 16 сесії 8 скликання Тульчинської міської ради від 19.08.2021 року  №936 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинськоїміської ради, затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора комунального  некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради,  розпорядження міського голови від 27.09.2021 №08-04-107 «Про затвердження складу комісії з жеребкування щодо формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради, протокол №1 від 07.10.2021 р.  «Про затвердження складу комісії з жеребкування щодо формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради, рішення 20 сесії 8 скликання Тульчинської міської ради від 29.10.2021 року  №1250 «Про затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального  некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради».

 

II. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради:

Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Тульчинської міської ради.

Скорочене найменування Підприємства – КНП «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРЛ» Тульчинської міської ради.

Місце знаходження Підприємства: 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, №114.

Місце провадження господарської діяльності: м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, №114.

         ІІІ. Основні напрями діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Тульчинської міської ради:

ЄДРПОУ: 01982672

Види діяльності:86.10 Діяльність лікарняних закладів

                              86.21 Загальна медична практика

                              86.22 Спеціалізована медична практика

Відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради, затвердженого рішенням Тульчинської міської ради від 28 грудня 2020 року №204 предметом діяльності КНП є:

- надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;

- здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

раціональне та ефективне використання трудових ресурсів центральної районної лікарні;

здійснення заходів, спрямованих на удосконалення професійної підготовки медичних працівників;

профілактика та зниження смертності населення від серцево-судинних та онкологічних захворювань;

надання пріоритетів розвитку екстреної та невідкладної допомоги, інтенсивної терапії та реанімації, хірургічної допомоги;

розробка і впровадження локальних протоколів лікувально-діагностичного процесу, їх дотримання, подальше створення та удосконалення діючих комп’ютерних систем;

раціональне використання бюджетних коштів, залучення додаткових джерел фінансування;

проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з використанням лекційної пропаганди, радіо, преси.

 Діяльність у сфері охорони здоров’я:

       Діяльність лікарських закладів:

- медична діяльність, включаючи хірургічну, терапевтичну, діагностичну, а саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних процедур тощо;

- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, харчування тощо;

- послуги екстреної та невідкладної допомоги.

Охорона материнства та дитинства:

-  гінекологічна та акушерська допомога, ведення вагітності в амбулаторних і стаціонарних умовах.

 Медична практика:

а) амбулаторно-поліклінічна медична допомога:

лікарські спеціальності: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча імунологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча ендокринологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, наркологія, неврологія, онкологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна діагностика (клінічна біохімія), наркологія, медична статистика, патологічна анатомія, лікувальна фізкультура, неонатологія, трансфузіологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, генетика медична, медична психологія, фармація;

спеціальностімолодшихспеціалістів з медичноюосвітою: акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, медицина невідкладнихстанів. 

б) стаціонарна медична допомога:

лікарські спеціальності: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ортопедія та травматологія, хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, педіатрія, терапія, дитяча хірургія, урологія, кардіологія, інфекційні хвороби, неонатологія, дитячі інфекційні хвороби;

спеціальностімолодшихспеціалістів з медичноюосвітою: акушерськасправа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка).

в) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів та медико-соціальну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності;

г) надання платних медичних послуг населенню згідно законодавства України.

д) впровадження господарської діяльності з медичної практики (підтверджується наявністю ліцензії).

 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я:

- провадження діяльності, пов’язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберігання, відпуском, транспортуванням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання.

- участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичних університетів, середніх навчальних медичних закладів на підставі укладених договорів.Підприємство може бути базою проходження інтернатури випускників вищих медичних навчальних закладів.

- організація надання населенню допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, у визначеному законодавством порядку.

 

Статут та структура КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради:

- посилання 1 (Статут) http://tulchynska.gromada.org.ua/docs/583029/ 

Структура КНП «Тульчинська ЦРЛ» Тульчинської міської ради

 1. Адміністративно-управлінська частина
  1. Адміністративний відділ
  2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
  3. Планово-економічний відділ
  4. Загально-медичний відділ
 2. Поліклінічні підрозділи
  1. Поліклінічне відділення
  2. Наркологічний кабінет
  3. Жіноча консультація
  4. Шкірно-венерологічний кабінет
  5. Кабінет інфекційних захворювань
  6. Психіатричний кабінет
  7. Онкологічний кабінет
  8. Протитуберкульозний кабінет
  9. Денний стаціонар на 36 ліжок.
 3. Стаціонар
  1. Гінекологічне відділення на 10 ліжок.
  2. Пологове відділення на 15 ліжок (для породіль – 10 ліжок, патології вагітності – 5)
  3. Неврологічне відділення на 25 ліжок
  4. Хірургічне відділення на 29 ліжок (хірургічних – 21 ліжко, урологічних – 3 ліжка, офтальмологічних – 3 ліжка, отоларингологічних – 2 ліжка)
  5. Педіатричне відділення на 20 ліжок
  6. Терапевтичне відділення м. Тульчин на 30 ліжок (терапевтичих -25 ліжок, кардіологічних – ліжок)
  7. Травматологічне відділення на 10 ліжок
  8. Інфекційне відділення на 23 ліжка ( для дорослих – 15 ліжок, для дітей – 8 ліжок)
  9. Відділення анастезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 6 ліжок
  10. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги
 4. Допоміжні медичні підрозділи
  1. Ендоскопічний кабінет
  2. Кабінет функціональної діагностики
  3. Рентгенологічний кабінет
  4. Клініко-діагностична лабораторія
  5. Інформаційно- аналітичний відділ
  6. Стерилізаційне відділення
  7. Відділ запасів лікарських засобів
 5. Господарсько-обслуговуючий відділ
  1. Господарський відділ
  2. Кухня
  3. Пральня
  4. Гараж

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради на 2021 рік

Бюджет КНП «Тульчинська ЦРЛ» Тульчинської міської ради  на 2021 рік складає 51 883 603 гривень у тому числі:

 • НСЗУ – 46 392 122 гривень.
 • бюджет Тульчинської ТГ (енергоносії) – 4 120 000 гривень.
 • бюджет розвитку – 1 371 481 гривень.

ІV. ОПЛАТА ПРАЦІ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

     Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

    За виконання обов’язків, передбачених  контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

   посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

    підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

    надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

    доплат (за науковий ступінь тощо);

    премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

  допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

    матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

   Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

     У разі неналежного виконання умов  контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

V. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Прийом документівбуде здійснюватися з 05 листопада 2021 р. по 24 листопада 2021 р. (включно),з 08.00 до 17.00 год., за адресоюм. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича 1, кабінет №104 у приміщенні Тульчинської міської ради (приймальна).

 

VІ. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(04335)2-11-12; 2-23-05  

е-mail адреса:  radatulchin@gmail.com

VІІ. Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради https://rada.info/upload/users_files/04051141/docs/80d8b27d4083a4864ff43a9ece5f3276.pdf;

 3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради https://rada.info/upload/users_files/04051141/docs/80d8b27d4083a4864ff43a9ece5f3276.pdf;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медична довідки про стан здоров’я  щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської радиhttps://rada.info/upload/users_files/04051141/docs/80d8b27d4083a4864ff43a9ece5f3276.pdf;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

        Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

VIІІ. Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи на керівних посадах  - 5 років.

 

Повинен знати: 

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Завдання та обов’язки:

Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу. 

Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

ІХ. Дата  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу:

05 листопада 2021 року.

Х. Дата і місце проведення конкурсу:

25  листопада 2021 року о 13-00 годині за адресою: місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 1, адміністративна будівля Тульчинської міської ради, 3 поверх, конференц зал.

Оголошення оприлюднено за протокольним рішенням засідання конкурсної комісії від 03 листопада 2021 року № 1


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь