Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях Тульчинської міської ради (за межами населен

Дата: 28.04.2022 14:20
Кількість переглядів: 294

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях
Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Ульянівки) Вінницької області».

1. Інформація про замовника:
Тульчинська міська рада, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 1 . тел: 04335-22240, E-Mail адреса: radatulchin@gmail.com.
2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Детальний план території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Ульянівки) Вінницької області є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно- гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою:
- визначення функціонального призначення земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат- бройлерів;

- визначення містобудівних умов та обмежень;
- оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок;
- визначити параметри забудови і планувальну організацію ділянки;
- створення інженерно - транспортної інфраструктури.

Детальний план території складається з графічних та текстових матеріалів. У графічних матеріалах креслення плану існуючого стану території та основного креслення виконуються на матеріалах топогеодезичної зйомки, актуальність яких підтверджується замовником при наданні завдання на розроблення містобудівної документації.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальний план території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Ульянівки) Вінницької області передбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють  охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Детальний план розробляється з метою уточнення планування території району; структури і функціонального призначення земельної ділянки за межами населеного пункту з метою нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат-бройлерів;
параметрів забудови та ландшафтної організації частини території району; визначення всіх планувальних обмежень.

ТОВ «Вінницька птахофабрика», на правах емфітевзису орендує земельну ділянку площею 46,3511 га з цільовим призначенням - 01.01 «землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з кадастровими номерами :
No 0524382200:04:000:0288;No 0524382200:04:000:0277;No 0524382200:04:000:0278;
No 0524382200:04:000:0287; No 0524382200:04:000:0276; No 0524382200:04:000:0280;
No 0524382200:04:000:0283; No 0524382200:04:000:0285; No 0524382200:04:000:0273;
No 0524382200:04:000:0279; No 0524382200:04:000:0282; No 0524382200:04:000:0284;
No 0524382200:04:000:0227; No 0524382200:04:000:0281.
Майданчик, вибраний для будівництва, вільний від забудови та зелених насаджень. 
Проектом передбачається будівництво майданчику для зберігання суміші органічної від утримання курчат-бройлерів загальною площею 50 000 м, двох приймальних резервуарів для стічних вод після миття пташників об’ємом 8 000 м3 кожен, чотири накопичувальних резервуара технологічної води об’ємом 25 000 м3 кожна, платформа для заправки автотранспорту води стічної.

Суміш органічна від утримання курчат-бройлерів (надалі - суміш) відповідає технічним умовам ТУ У 01.4-3587955-004:2015.

Максимальна кількість суміші, яка зберігається на майданчику за річний період роботи складає 94 860тн.
Суміш передбачається зберігати на запроектованому майданчику у буртах розмірами 120х6 м заввишки 2,5 м. Місткість одного бурта складає 330 тон.
Тривалість зберігання суміші на майданчику передбачається від 52 до 59 днів Завезення суміші передбачається автотранспортом.

Суміш складеться у бурти, в яких в процесі витримки проходять наступні фази зберігання:
Після закладання бурта починається перша фаза – процес ферментації та перепрівання.
Під час його зростає чисельність мезофільних мікроорганізмів які швидко розкладають прості цукри і вуглеводи, що спричиняє зростання температури у бурті.

Зволоження бурта проводиться поетапно, за необхідності, перед та при проведенні його перемішування, в залежності від вологості сировини яка закладається на витримку. Даний процес проводиться одночасно з перемішуванням бурта. Перемішування проводиться самохідним аератором.

При проходженні даної фази необхідно дотриматися наступних умов: після формування буртів, шляхом проведення аерацій (їх кількість визначається інтенсивністю наростання температури та вологістю в бурті), протягом 2-5 діб необхідно забезпечити зростання температури субстрату до рівня 37-38 °С, вологість при цьому повинна знаходитися в діапазоні 65-70%.

Дана фаза може тривати до 20-22 діб. Для забезпечення активного проходження даної стадії необхідно здійснювати достатню кількість перемішувань.
Друга фаза – характеризується значним збільшенням кількості мікроорганізмів та інтенсивністю їх метаболізму. У даній фазі температура зростає з 38 до 65°С, при такій температурі відбувається прискорений розклад білків, жирів і складних вуглеводів типу целюлози – основних компонентів рослин. Дана фаза, є основною для знезараження суміші, тут необхідно забезпечити рівномірне прогрівання бурта по всій його масі, за допомогою рівномірного перемішування. Також, важливим є забезпечення підтримання температури на рівні 65-68°С, протягом не менше, як 7-10 діб. Якщо, за попереднім аналізом, встановлено значну ступінь заселеності умовно патогенною та патогенною мікрофлорою, і після першого етапу не забезпечено достатній її контроль, необхідно продовжити підтримку температури на високому рівні 65-68°С, за необхідності довести її до рівня - 70°С, додатково витримати ще протягом 4-5 діб. Саме за таких умов відбувається загибель більшості патогенних організмів.

Найбільш прийнятним строком біотермічної дезінфекції вважається термін 17 діб. 
Третя фаза – починається коли почне знижуватися температура в буртах до рівня температури навколишнього середовища. У цій фазі органічні речовини, що піддавалися розкладу бактеріями і грибами, після їх «переробки» утворюють більш стійкіші органічні сполуки – гумінові комплекси. Дана фаза – фаза дозрівання, триває протягом 15-20 днів, інтенсивність процесів суттєво знижується і показники температури та вологості стають стабільними. Тому, для прискорення пониження температури, вологості та дозрівання суміші в цілому, необхідно здійснювати його перемішування. Кількість перемішувань, дещо зменшена, у порівнянні з попередніми фазами і залежить від вологості та температури в буртах і проводиться від 3 до 5 разів.

У приймальні резервуари привозиться автотранспортом стічна вода від миття пташників згідно ТУ У 38.1-35878955-005:2015 «Вода стіна освітлена для поливу та зрошування».
Максимальний об’єм стічної води, яка привозиться приймальні резервуари за річний період роботи складає 135 772м
3.Відстояні стічні води використовуються для зволоження буртів з сумішшю або у сільському господарстві для поливу всіх видів рослин.
Суміш органічна від утримання курчат-бройлерів та вода стічна освітлена для поливу та зрощування призначені у використанні у сільському господарстві для підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь.

Для майданчику для зберігання суміші органічної від утримання курчат-бройлерів обслуговуючий персонал не передбачається.
Детальний план території під будівництво розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання території, чіткого функціонального зонування.
Планувальна структура детального плану визначилася технологією, транспортними зв’язками будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.
4. Ймовірні наслідки.
Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язку основних та допоміжних споруд.
1. Для довкілля.
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальний план території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Ульянівки) Вінницької області», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
2. Для територій з природоохоронним статусом.
Території з природоохоронним статусом- відсутні.
3. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) – немає.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:
? вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.) та інших компонентів природного середовища;
? розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
? оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
? визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
? зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
? повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):
? інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;
? статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
? дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
? дані топографічних та геологічних вишукувань (за їх наявності);
? діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
? комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
? іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально- економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України No296 від 10.08.2018. та No 425 від 23.12.2018р. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. 
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території для нового будівництва майданчика для зберігання суміші органічної від утримання курчат – бройлерів на землях Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Ульянівки) Вінницької області» подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника протягом 15 діб з дня оприлюднення у Тульчинську міську раду за адресою: 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 1 тел.: 04335-22240, E-Mail адреса: radatulchin@gmail.com.

Відповідальна особа - Начальник управління житлово – комунального господарства, благоустрою, комунальної власності та містобудування і архітектури Тульчинської міської ради Журавльов Віталій Євгенійович.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь